t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Staffing Services in Bangalore (Bangalore) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: As per Company Norms

Bloom is one of the best recruitment consultancy service firms in Bangalore, we provide staffing services in the IT sector. our recruitment solutions can be customized, and have been successful in catering to the needs of Startups. We specialize in Leadership Hiring, Startup Hiring, Business Incubation Services, Staffing Services, Temporary Staffing, Contract Staffing.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 6735268568

đã đăng:

hay nhất [?]