t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích 500m2 - KR PURAM - FULLY FURNISHED 1BHK / STUDIO FLATS FOR RENT (BANASWADI HORAMAVU MAIN ROAD K R PURAM) ẩn bài đăng này hiện

500m2

căn hộ

Furnished 1 bedroom hall kitchen available for Rs.10,000 p.m. with three months rent as refundable deposit.
No brokerage - fully furnished with TV,Fridge,bed,wardrobe,geysers,fans etc
In gated society - completely independent 1 bedroom hall kitchen
Walkable to coffee shops,hospitals,ATMs,super markets & schoold
Very close to Manyata Tech Park,RMZ Infinity,KR Puram,Old Madras Road
Beautiful building - walkable from ring road.
Contact owner 9880857989
  • có thể liên hệ người đăng tin này với những dịch vụ hoặc lợi ích thương mại khác

mã tin: 6751793621

đã đăng:

hay nhất [?]